Erhvervsskoler

  • Har i grupper, der har svært ved at læse og stave?

  • Eller bare svært ved at finde motivationen og troen på sig selv

Igennem flere projekter og udviklingsforløb på både nationalt, kommunalt og EU plan, er Ordkløveriet blevet eksperter i at skabe tillid til egne evner samt fremgang i læsning og stavning.

– Elevfrafaldet på de danske erhvervsskoler er stigende, og der er meget, der tyder på, at en af de væsentligste årsager er skrive- og læsevanskeligheder. Udviklingen har negative konsekvenser for både eleverne selv, men også for skolerne. Ordkløveriet har udviklet et forløb med høj succesrate, der reducerer elevfrafaldet gennem en personlig og faglig udvikling af eleverne.

Typisk etablerer Ordkløveriet en forskole til grundmodulet. Målet er at give eleverne lyst til at lære og fastholde dem i uddannelsen.

Ordkløveriet finder den bedste løsning for eleverne i tæt samarbejde med skolen. Ordkløveriets obligatorisk grundmodul varer 3-5 uger. Herefter er der tre forskellige uddannelsesforløb at vælge imellem alt afhængig af elevernes behov. Ring og hør nærmere om mulighederne!