Forældre

Ordkløveriet har stor ekspertise i børns præferencer og behov for at få succes i læsning og stavning. Vi afholder hertil kurser for forældre samt individuelle forløb med hjemmebesøg. Vores hensigt med kurser og hjemmebesøg er at give barnet muligheder for at udnytte egne potentialer bedst muligt, så det ikke er manglende læseforudsætninger, der forhindrer en ønsket uddannelse.

Ved hjemmebesøg og på kurserne får forældre viden om barnets behov i lektielæsningen samt træning af læsning og stavning ud fra barnets læringspræferencer. Dette sætter hurtig en positiv proces i gang og vender læsning fra ’øv’ til ’jubii’!

Vi kan kun anspore forældre til at læse bøgerne: “Børn kan lære at læse” og “Koncentration og læring”.

Ring gerne for personlig samtale og et tilbud, der kan hjælpe jeres barn videre.

Hvert barn har sine helt specifikke læringsbehov, matches disse ikke, spildes megen tid, og barnet tillid til egne evner kan påvirkes negativt; derved er den onde spiral i gang. Hvis samarbejdet med skolen er gået i hårdknude, deltager vi gerne som bisidder med vores egne tests af læringsbehov og Reading Style.