Gør borgerne aktive

Kommuner

Gør borgerne aktive!

Det kan ofte være svært for folk på overførselsindkomst at komme i gang igen efter længere tids ledighed, hvad enten de skal ud på arbejdsmarkedet eller skal have dagen til at gå på en meningsfyldt måde.

Afslag, depression og negative forestillinger er nogle af de ting, som afholder folk fra at komme videre med tilværelsen, og for nogen kan det være svært at se meningen med de forskellige aktiveringstilbud. Ydermere føler mange, at de mangler grundlæggende færdigheder, og måske er skoleuddannelsen ved at være lidt rusten. Det kan også handle om at turde udvide sin arbejdsmæssige horisont, således at nye muligheder dukker op.

Hos Ordkløveriet afholder vi kurser for ledige og andre befolkningsgrupper, og gennem vores forløb kan vi styrke den enkeltes handlekompetencer. Gennem vores faste fremgangsmåde opnår deltageren:

– Afklaring
– Udvikling
– Udnyttelse

Efter forløbet vil deltageren være i stand til at se egne kvaliteter, tro mere på sig selv og derved være parat til at indtræde på arbejdsmarkedet eller måske påbegynde en uddannelse.

I afklaringsfasen identificerer vi deltagerens mål og afdækker personlige og faglige kompetencer. Ligeledes lægger vi vægt på at undervise på en måde, så den enkelte får størst muligt udbytte, så her vil vi også finde frem til den personlige læringsstil.

Kompetenceafklaring

 • Afdækning af deltagerens faglige og personlige kompetencer.
 • Afdækning af deltagerens personlige læringsstil.
 • Synliggørelse af begrænsende faktorer, både interne og eksterne.
 • Identifikation af egne mål erhvervsmæssigt og personligt.
 • Personlige samtaler om egne muligheder i den nuværende situation.

I udviklingsfasen udføres på baggrund af afklaringsfasen et personligt og fagligt løft. Vi øger bevidstheden omkring individuelle værdier, og vi har et fast mål for øje, nemlig deltagerens fremtidige ønsker. Der vil også ske undervisning i kommunikation og basale færdigheder.

Kompetenceudvikling

 • På baggrund af afdækning gennemføres et fagligt og/eller personligt løft.
 • Undervisning i ”basic skills” – dannelse af et kernefagligt fundament.
 • Undervisning i superlæringsmetoder – etablering af faglige succesoplevelser og lyst til læring.
 • Gennem samtaler støtte kursusdeltagerens udvikling og fastholde fokus på den enkeltes mål og ønsker.
 • Forøget bevidsthed om individuelle værdier, grænser, rettigheder og forpligtigelser.
 • Undervisning i forståelse af kommunikation mellem mennesker – positiv og konstruktiv verbal og nonverbal kommunikation gennem assertive redskaber.

I udnyttelsesfasen vil de faglige og personlige kompetencer blive anvendt i praksis. Det kan være ved at få et job eller påbegynde en uddannelse. Vi hjælper i denne fase også gerne med ansøgninger i vores kreative skriveværksted, og vi arbejder med den personlige fremtræden.

Kompetenceudnyttelse

 • På baggrund af erkendte og tilegnede handlekompetencer praktisk kunne anvende dette som platform til at få job eller begynde en uddannelse.
 • Kreativt skriveværksted – skab utraditionelle og personlige ansøgninger.
 • Praktisk kommunikation – Evnen til at kunne fremstå troværdig og afslappet under en jobsamtale. (Gennemføres med brug af videokamera)
 • Personlig fremtræden – Forståelse af de signaler den rette påklædning, hygiejne og afstemte adfærd udsender.
 • Praktiske læringsrum I – Gennem praktiske øvelser skabe positive relationer til andre deltagere og forstå styrken i forskellighed.
 • Praktiske læringsrum II – Gennem isolerede og kontrollerede cases skabe tryghed ved jobsamtalen. Gennemføres med videokamera.
 • Arbejde med egne handleplaner på baggrund af selvdefinerede mål.Gennem forløbet får deltagerne en mere grundlæggende viden om egne ønsker og mål. Når man arbejder aktivt med individuelle interesser og kompetencer, er motivationen til at komme videre også større.

Forløbet varer op til 8 uger, og målgruppen for dette forløb vil typisk være matchgruppe 3-5.