Gruppeprofil

Ordkløveriet er den eneste udbyder i Danmark af gruppeprofil på hold eller klasser baseret på læringsprofil, som er en grafisk markering af elevers unikke læringsstil. En gruppe profil kan således genereres fra alle de enkelte profiler, der er indtastet.

Alle lærere kan ud fra deres holdsammensætning udvirke en gruppeprofil, så er man faglærer har man et godt forhåndskendskab til sit hold og et redskab til forberedelse. Det er således slut med at gætte sig til, hvilken undervisningsform eller opgavetype, der er god for klassen eller holdet, da man kan forberede sig på både at kunne servicere alle behov for læring.

Gruppeprofilen bruges altså til overordnet at ramme klassens hjernedominans, sanser (vejen ind), klasseværelsets indretning, elevernes personlige behov og samarbejdsformer.

Nedenfor er en gruppeprofil bestående af  ’kun’  tre elever; dette er bevidst, da det kræver lidt træning at overskue en gruppeprofil på 25 eller derover. Det kunne i øvrigt også være et specialundervisningshold.

I nedenstående eksempel matcher man først de ’felter’, der er grønne.

De tre elever er helhedsorienterede og impulsive (se hjernedominans).

Sansmæssigt skal de helst matches på det visuelle og kinæstetiske samt have lov til at ’nulre’ – de har brug for at stimulere fingrene for at kunne koncentrere sig.

De markerer, at de har indre motivation, hvilket betyder, at de skal være motiverede for opgaven samt tro på, at de kan klare den.

Der er ingen af de tre elever, der har lyst til at arbejde alene!

Dette er kun uddrag af nogle af parametrene, men har man som lærer taget et kursus hos os i læringsprofiler samt, hvad man kan gøre som lærer, er man virkelig ’klædt på’ til mange forskellige typer elever og situationer.

Indsættes snart