Hvad kan du gøre som lærer?

For at opnå det optimale læringsmiljø for dine elever er det vigtigt, at der bliver taget hensyn til, hvordan den enkelte elev bedst lærer. Gennem LSA – Learning Style Analysis – kan man som lærer finde frem til elevernes særlige præferencer og dermed opbygge undervisningen efter dette. Det er dog ikke muligt at tage 100 pct. hensyn til alle elever, da nogle præferencer uden tvivl vil være modsatrettede. Derfor må man arbejde efter de stærkeste præferencer og ikke-præferencer.

Eksempler på læringsstile, der tager hensyn til præference:

Hjernedominans: Holistisk
Viser analysen, at elevens hjernedominans er holistisk, så betyder det, at eleven har behov for at kunne se helheden og meningen med opgaven først. Eleverne har en tendens til at hoppe fra opgave til opgave, og de bruger overvejende deres kreative, højre hjernehalvdel. For at optimere undervisningen til denne type elev skal man relatere timerne til elevens egne erfaringer og bruge humor og eksempler. Det er vigtigt at give et overblik og en fornemmelse for formålet med en opgave. Tillad eleverne at kortlægge eller illustrere materialet, og giv positive tilbagemeldinger for selv små præstationer.

Sanserne: Visuel (observerende)
Viser analysen, at eleven lærer bedst ved at observere, så betyder det, at denne husker bedst ved at betragte ting. Derfor har eleven brug for visuel stimulation, og elever med denne præferencer foretrækker billeder, mind maps, diagrammer osv. Farver forbedrer deres genkaldelsesevne, og interesserer de sig for emnet, så kan de huske meget af det, de ser. Som lærer kan man optimere læringsmiljøet ved at udlevere information i form af billeder, film el. lign. Tillad tid til observation og giv mulighed for at iagttage og herefter beskrive det, de har set. Eleven vil få meget ud af at lave illustrationer, plakater, illustrerede rapporter osv.

Miljø: Arbejdsområde – uformelt
Elever med denne præference foretrækker et uformelt arbejdsmiljø, hvor de kan arbejde i en afslappet kropsstilling. Som lærer kan man anskaffe bløde stole eller store puder til gulvet, og anrette komfortable områder i klasseværelset. Tillad eleverne at sidde eller ligge på gulvet, når de skal lave lektier og arbejde, hvis kvaliteten af deres arbejde øges.