Inkluderende læring

Principperne for Inkluderende læring bygger på, at al undervisning tager udgangspunkt i elevens og klassens præferencer for læring.

Børn, der oplever, at de ikke rykker sig fagligt i takt med deres jævnaldrende opbygger forskellige måder at ’overkomme’ skolegangen på.

De er ofte intuitivt stærke og følsomme for det psykiske arbejdsmiljø, derfor bruger de megen psykisk energi på at overleve og ’oversætte’ den undervisningsstil, der ikke passer til dem.

Målet er at kunne tilbyde læring, der giver alle elever lige mulighed for at kunne profitere af undervisningen og informationstilegnelsen uanset deres behov.

Ligeledes er målet at minimere behovet for specialundervisning. Vores postulat er, at mange elver bliver henvist, fordi de lærer på en anden måde end den tilbudte, bliver hægtet af, resignerer eller protesterer og derved betegnes som urolige eller læsesvage.

Det optimale læringsmiljø ville være, at læreren kender sin egen undervisningsstil med dens både positive og negative effekt. Ud fra denne og elevernes gruppeprofil kan der kun skabes bedre læring.

Vi oplever, at mange børn skal være stærke for at overleve forkerte læringstilbud samt at det ofte er dem, der bliver ekskluderet på grund af ringe fremgang. Denne situation er meget krævende for et barns tillid til egne evner.