Kommuner & virksomheder

 Kommuner står midt i en svær situation, da der skal spares, ledigheden falder ikke og alligevel skal der udvikles på ledige og sygemeldte, så færre bliver passive og måske ender på overførselsindkomst.

Der er skrevet meget om irrelevante kurser for ledige, og her kommer Ordkløveriets ekspertise til sin ret, for vi kan skabe rentabel fremdrift for mennesker på kontanthjælp og ledighedsydelse.

Vi arbejder med at give deltagerne indsigt i egne lærings- og arbejdspræferencer, så uddannelse, jobsøgning etc. målrettes og svunden tillid til sig selv genoprettes. Vi afslutter altid kurser med et samarbejde med deltagerens kontaktpersoner, så fortsat kontinuitet er sikret!

Vores kursus for unge kontanthjælpsmodtagere har vist 95 % succes for deltagerne.

På skoleområdet vil vi gerne slå et slag for et super redskab til lærerne: TSA – teaching style – indblik i egen undervisningspræferencer.

Med indsigt i egne præferencer kan den enkelte lærer optimere sin forberedelse samt udvikle nye kompetencer. Måske kan man også placeres hos andre elevgrupperinger, hvor et bedre match således er muligt.

Vi er ligeledes de eneste i landet, der tilbyder gruppeprofil på hele klasser, så lærerne har optimale muligheder for at skabe det bedste læringsmiljø og tværfagligt samarbejde. Kombineret med ovennævnte TSA, kan der skabes stor trivsel og læringseffekt i klassen.