Kurser for lærere og andre prof

Kurser for lærere, PPR og andre professionelle, herunder politikere.

6. Specialundervisning
Titel: Forøget udbytte af specialundervisning.

Målgruppe: Alle, der har interesse i emnet eller har det inde ’på livet’.

Indhold: Læringsprofil som udgangspunkt for ny praksis.

Hovedvægt lagt på ”hvordan”.

Læsning og stavning ud fra barnets behov (inkl. 1 profil).

Tid: Heldagskursus, hvor deltagerne medbringer udfyldt spørgeskema på elev.

Antal: Maks. antal deltagere 12 personer.

7. Læsekursus for lærere
Titel: Begynderlæsning og stavning.

Indhold: Læsepræferencer og pædagogisk praksis.

Læse eller skrive først.

At læse er også at skrive.

Målgruppe: Lærere og specialundervisere.

Tid: 2 dage.

Antal: Minimum syv kursister og maksimum 20 kursister.

8. Kursus i læringsstile
Titel: Læringsprofiler.

Indhold: Forstå konceptet, lær at genere profiler, fortolke dem.

Lær at anvende gruppeprofil.

Praksis efter kurset.

Målgruppe: Lærere, specialundervisere, VUC og lærere på erhvervsskoler.

Tid: 3 dage.

Antal: Maksimum 20 kursiste

9. Materialedag
Titel: Aldrig mere urolige og ukoncentrerede elever!

Indhold. Se materialeforslag til at arbejde ud fra læringsprofiler.

Lav selv indhold sammen med kolleger.

Der kræves forudsætninger fra certificeringskursus.

Alle vil være godt ’klædt på’ efter disse dage til at komme i gang.

Målgruppe: undervisere.

Tid: 2 dage.

Antal: Minimum 10 kursister og maksimum 20 kursister.

10. Konsulentbistand.
Ydelse: Opstart af pædagogisk praksis og generering af profiler på enkelte

klasser eller hele skolen.

Hjælp til ændring af pædagogisk praksis og supervision af lærere.

Forøget udbytte af specialundervisning.

Målgruppe: Lærere og skoler.