Kurser & ydelser

Samlet kursusoverblik

Lærere/pædagoger, psykologer.
2-3 dages kurser i læringsprincipper, læringsprofiler og implementering.
Der arbejdes med teorierne bag Rita Dunns forskning.
Praktisk arbejde med at ’fortolke’ profiler, evt. ud fra egne elevers spørgeskema.
Brug af medfølgende manual om implementering og forslag til praksis.
Aflæsning af en gruppeprofil og dens anvendelse gennemgås.
Praktiske øvelser og afprøvning af foreslåede teknikker.
Pris: kr. 2500, 00 pr. person
Rabat for grupper.

Forældre:
Kompetencen i dit barns liv og lektielæsning. Bedre kommunikation og samarbejde med skolen.
Føler du dig ’skakmat’ i forhold til dit barns indlæring?
Føler du, at dit barn bliver fejlplaceret?
Reagerer dit barn meget udadrettet eller resignerer det?
Alle disse spørgsmål og mange andre kan Buckle Institute hjælpe dig med at afklare i et aftalt forløb hos jer.

Foredrag/ fyraftensmøder:
Det stressede barn – overlevelseshormoner i barnet contra at sidde stille. stenaldergenerne
Det kinæstetiske barn – følelser og adfærd
Kommunikation ud fra sanser.
Junk-tanker og adfærd.
Læsning ud fra læringspræferencer.
Hvorfor er drenge i overtal i specialundervisning?
Hvorfor vil lærere gerne have ro i klassen?
Hvad er barnets hensigt bag en dårlig hensigt?

Der arrangeres gerne foredrag ud fra behov. Ovennævnte er forslag.
Prisen aftales individuelt.