Læsepræferencer

Ordkløveriet kan nu som de eneste tilbyde at tilrettelægge læsning ud fra ’læsestil’.

Siden 1978 har vi forsket i, hvorledes en afdækning af menneskets læsepræferencer er mulig – for at skabe betydelig fremgang i læsning og læselyst.

Dette arbejde har været spændende, da den enkeltes muligheder for at blive en god læser og staver har vist sig at være meget større end forventet ved starten af vores afdækninger. Vi forsker ud fra: emperisk afdækning af behov til modelopbygninger.

I hundredvis af børn, unge og voksne har været med i af erfaringsindsamlingen – alle med stort udbytte! Udgangspunktet for fremgang har været at udvirke en læringsprofil og dernæst bruge hjernedominans og sansepræferencer som fundament.

Ligeledes har Marie Carbos forskning i læsning været inspirationskilde, idet hun fandt frem til:

  • At de børn, der var meget taktil/kinæstetiske, moderat visuelle og meget lidt auditive, havde meget svært ved at profitere af skolernes læseundervisning.
  • Dét, de kan læse, har de lært med strategier, der er diametralt modsatte af deres egne præferencer.

Ordkløveriet fandt frem til

  • Der findes kun 14 % auditive i en klasse. De 86 % lærer altså ikke ved at høre efter eller lære bogstavernes lyde som det overordnede.
  • Disse børn lærer heller ikke at stave ved at bygge ordet op.
  • Alle elever burde afdækkes for om de lærer i helheder eller i trin for trin.
  • Al læring skal bygge på instruktioner, der passer til elevernes præferencer.
  • Børn lærer hurtigere at læse, hvis teksten er relevant for dem. Derfor skal man ikke give børn i specialundervisning små Pixi bøger, men hellere finde eller selv forfatte tekster, der interesserer eleverne.
  • Et godt samarbejde med forældrene fundamenteret i ligeværdig kommunikation og erfaringsudveksling er det ultimative grundlag.
  • De kinæstetiske børn ( intuitive og følsomme ) har brug for en autentisk lærer, der gerne ’vil dem’. De ved kun alt for godt, hvis læreren ikke tror på dem eller bliver skjult irriteret.

Vi har opnået, at et barn har rykket sig 2 og helt op til 3 klassetrin på 3 måneder!

Derfor er det nødvendigt at afdække deres lærings-/læsepræferencer og derefter tilbyde forskellige ”tilgange” til læsning.

Dette gælder også for unge og voksne, som i en senere alder har brug for at kompensere for manglende udbytte af skolegangen.
Megen mistillid til egne evner samt manglende motivation for uddannelse kunne undgås ved at differentiere helt fra starten af barnets skolegang. Udbyttet af kurser for voksne med læse- og staveproblemer kunne forøges betydeligt ved at afdække deres ”metode-behov”

Download læseprofil med forklaring