Learning Style Analysis (LSA)

Forskellighed er en styrke. Kender du din forskellighed, kan du udnytte den til din fordel. Vi finder frem til de individuelle styrker og svagheder gennem vores faste forløb: Afklaring, udvikling og udnyttelse.

Nogle lærer bedst, hvis de sidder musestille, andre skal helst bevæge sig eller måske høre musik. På Ordkløveriet arbejder vi ud fra den kendsgerning, at den enkelte kan blive bedre til at modtage læring, når undervisningen og underviserne udnytter elevernes personlige måde at lære på.

Ordkløveriet bruger analysemetoden Learning Style Analysis til at afdække elevernes forskellige muligheder for at lære. Med dette i hånden er vi i stand til at optimere læringsprocessen og opbygge individuelle læringsrum.

Learning Style Analysis metoden er udviklet af den østrigske professor Barbara Prashnig.

Profilanalysen er ikke baseret på psykologi eller måling af intelligens, men viser i stedet, hvad der skal til, for at den enkelte lærer bedst muligt. Hvordan de tænker, koncentrerer sig og løser problemer og bedst suger lærdom til sig. Der er både biologiske og tillærte elementer, som spiller ind på den enkeltes muligheder. Nogle er styret med den analytiske venstre hjernehalvdel, mens andre er styret af den mere helhedsorienterede, højre hjernehalvdel. Derfor skal der forskellige metoder til, for at alle kan få mest muligt ud af undervisningen.