Mulighed for samarbejde

Ordkløveriet opstiller følgende muligheder for samarbejde:

 • Fuldstændige forløb ved kommunen/centeret.
 • Efter ønske skræddersyr Ordkløveriet et forløb, der kan indeholde afklaring, udvikling og udnyttelse. Dette afgøres af den ønskede målgruppe og ønsket effekt af forløbet.
 • Ordkløveriet er ansvarlig for al undervisningskapacitet og materialer.
 • Ordkløveriet vil før, under og efter kurset fastholde en dialog med kommunens personale med henblik på at optimere effekten hos deltagerne.
 • Kommunen stiller lokaler til rådighed.

Delvise forløb ved kommunen/centeret.

 • Ordkløveriet kan indgå i et allerede eksisterende aktiveringsforløb som ekstern undervisningskapacitet.
 • Ordkløveriet kan i samarbejde med kommunens personale udarbejde og gennemføre et forløb. Både Ordkløveriet og kommunen stiller undervisere til rådighed. Dette vil ofte ske forskudt i tid.
 • Kommunen stiller lokaler til rådighed.

Mentorforløb.

Ordkløveriet kan ligeledes gennemføre mentor støtte til enkeltborgere, der kræver større støtte end ovenstående kan tilvejebringe. Ordkløveriet, kommunen og deltageren vil i fællesskab aftale retningslinier og mål for processen.

Praktiske oplysninger:

Målgruppe:

Ordkløveriets erfaring gør os i stand til at gennemføre forløb for en meget bred gruppe af borgere.

 • Kontanthjælpsmodtagere (langtidsmodtagere).
 • Kontanthjælpsmodtagere (Hurtig indsats).
 • Syge- og dagpengemodtagere.
 • Revalidender.
 • Indvandrergrupper.
  Andre grupper.

Varighed:

Forløbene har ikke en fastlagt varighed, eftersom der er målgruppen behov samt kommunens målsætning, der danner rammen for forløbet. Nedenstående kan dog bruges som ledetråde:

 • Kompetenceafklaring: 3 – 5 dage.
 • Kompetenceudvikling: 20 – 30 dage.
 • Kompetenceudnyttelse: 5 – 10.

Pris:

Prisen for forløb fastlægges på baggrund af tid, indhold og evt. gentagelse af forløbet.

Der vil blive udarbejdet et tilbud forud for hver enkelt kursusforløb.