Om Ordkløveriet

Ordkløveriet er en konsulent- og kursusvirksomhed med speciale i pædagogik og læring. Kunderne er offentlige og private organisationer og virksomheder, eksempelvis kommuner, skoler, AF og erhvervslivet. Ordkløveriet har siden etableringen i 1995 hjulpet mennesker på tværs af hele arbejdsmarkedet.

Vores fokus er på kompetenceafklaring, kompetenceudvikling og kompetenceudnyttelse, og vi har gennem tiden hjulpet folk med bl.a. danskfaglig udvikling og personlig afklaring. Udfra en bred menneskelig og faglig indsigt har Ordkløveriet stor succes med at styrke både de personlige og de faglige kompetencer.

Kernen i ethvert udviklingsforløb er et parallelt forløb, hvor der fokuseres på sammenhængen mellem faglighed og personlige kompetencer. Ofte vil positive resultater på det ene felt afføde tilsvarende effekt på det andet. I Ordkløveriet arbejder vi for at skabe lyst til læring, mod til nye udfordringer og evne til at se muligheder i livet.