Pædagogisk udvikling

Forskning har vist, at elever lærer, arbejder og koncentrerer sig forskelligt og ud fra forskellige betingelser. Vi bruger i alle vores kurser læringsstilsanalyser, som hjælper brugerne til at finde ud af, hvad deres fortrukne læringsstil er. Når dette er klarlagt, og den enkelte får muligheden for at arbejde udfra behov, øges effektiviteten markant. Vi bruger Dunn & Prashnigs Learning Style Model, og som eneste distributør af metoden i Danmark har Ordkløveriet hjulpet mange skoler til en bedre forståelse af elevers forskellighed. Ved at klarlægge, hvordan eleverne bedst tager imod læring, kan underviseren bedre tilrettelægge undervisningen og imødekomme den enkelte elevs behov.

Det er vigtigt som lærer at anerkende, at der skal nye undervisningsmetoder i brug for at hjælpe dem optimalt, hvis man har elever med læse- og stavevanskeligheder eller andre vanskeligheder. Derfor er LSA et vigtigt redskab. På den måde kan man undervise efter behov, og den mobning, som mange børn oplever, hvis de har vanskeligt ved at læse og skrive, kan ofte forebygges.

Ordkløveriet har med succes implementeret LSA på følgende områder:

– Folkeskoler
– Efterskoler
– Erhvervsskoler
– Kursusafdelinger

Det er muligt at blive certificeret i anvendelsen af LSA og derved selv blive i stand til at gennemføre analysen, samt rådgive andre undervisere i brugen. Kurset forløber som en workshop.

Konsulentbistand:

Opstart af pædagogisk praksis og generering af profiler på enkelte klasser eller hele skolen.
Hjælp til ændring af pædagogisk praksis og supervision af lærere.
Forøget udbytte af specialundervisning.
Målgruppe: Lærere og skoler