Potentiale & ressourceafdækning

S.P.O.R. er et tre ugers afklaringsforløb, som målretter sig til unge med mistillid til egne evner og uden motivation for uddannelse.

Formålet med forløbet er at afklare kursistens:

 • Egne kompetencer
 • Selvbegrænsende overbevisninger
 • Mistillid til egne evner vendes til tillid
 • Forståelse af egen læringsprofil
 • Forståelse for kommunikation ud fra sanser

Målsætningen for den enkelte kursist er efter endt forløb at have fået:

 • Indsigt i egen måde at lære på (læringsprofil)
 • Klarhed over egne aktive målsætninger
 • Afdækket tillærte begrænsninger
 • Indsigt i at kommunikere ud fra forståelse og fornemmelse
 • Indsigt i menneskelig forskellighed
 • Større selvværd

Indholdet i kurset vil ugevis være følgende:

Uge 1.

 • Lær at lære
 • Afdækning af begrænsninger
 • Indblik i menneskelig forskellighed.
 • Forskellen mellem adfærd og hensigt.

Uge 2.

 • Selvindsigt og indlæringsevne baseret på individuel læringsprofil

Uge 3.

 • Forståelse for samarbejde, selvmotivation og at skabe arbejdsglæde
 • Afklaring af fremtidsønsker ud fra den nye indsigt

Ovenstående skal anses som et basiskursus. Forlængelse af kursusforløbet er efter behov.

Der kan efter aftale arrangeres lukkede hold for en institution eller et undervisningssted.