Referencer fra S.P.O.R

Bilag 1: Referencer fra tidligere gennemførte forløb.

Vibeke Dall, tidligere vejleder på Jobbutikken, har deltaget i et gennemført kursusforløb (uddrag):

Jeg var medarrangør af og ”praktiske gris” ved et 3-ugers kursus for en gruppe af på forhånd meget lidt motiverede unge kontanthjælpsmodtagere.

Karin Buckle fra Ordkløveriet har som person en ganske egen måde, at ramme plet i sine antagelser om og få fremprovokeret de unges tanker, holdninger og erfaringer.

Hun bruger den nødvendige tid på at bearbejde kursisternes oparbejdede forsvarsværn, og på at indgyde både tro på og redskaber til at lægge dem bag sig.

Karin kan bl.a. gennem analyserne vise nogle konkrete og afhjælpelige årsager til skoleproblemerne, og kan sætte kursisterne på rette spor.

De troede på hende, troede på at de var i gang med et nyt kapitel m.h.t. at bevæge sig fra stemplet: dum, til et liv med selvrespekt og ny indlæring.

Det var meget flot at være vidne til. Jeg har selv 20 år i den danske folkeskole på bagen.

Evaluering fra tidligere kursers deltagere:

Hvad var godt/anderledes ved kurset?

Hovedsageligt at man lærte noget!

At der blev taget hensyn til individuelle behov ved indlæring

At man bliver hørt og ikke føler sig dum

At ingen spørgsmål bliver opfattet som dumme

De forskellige og utraditionelle måder at lære på

At man først og fremmest fik aflært folkeskolens – og andres – påvirkning og overbevisninger om uintelligens, og derefter fik lukket op for ens personlige indlæringsbehov ved hjælp af profilerne.

Hvorfor er det vigtigt med muligheden for dette kursus?

Fordi ”utilpassede” i skolesystemet også skal have mulighed for den uddannelse, de ønsker

Fordi man får nyt syn og motivation på at lære – og komme videre med et ønske eller et nyt mål.

Fordi man får et klap på skulderen, og får at vide, at man er god nok og ikke dum eller adfærdsvanskelig.

Fordi man får visket det stempel væk som samfundet har påbyrdet en.