Virksomheder

Det antages, at mere end 15% af den danske arbejdsstyrke har læse-, skrive og stavevanskeligheder. Derfor har Ordkløveriet udviklet et forløb, der skal hjælpe den enkelte kursist med at få fornyet vilje, lyst og overblik til igen at modtage læring. Vi er samtidig meget opmærksomme på, at det ofte er et tabubelagt emne på arbejdspladsen, hvis man har disse vanskeligheder. Ofte er kolleger ikke klar over problemerne. Det resulterer tit i stress og angst for medarbejderen, som typisk vil komme til udtryk gennem:

– Udbrændthed
– Hyppigt sygefravær
– Tidlig tilbagetræden fra arbejdsmarkedet
– Fravalg af forfremmelse eller nye arbejdsområder
– Fravalg af nødvendig efteruddannelse

Nogle oplever også mobning på arbejdspladsen, hvis problemet er kendt, og angsten for dette kan ofte være grunden til, at man søger at holde vanskelighederne for sig selv.

Vores kursusforløb gennemføres over en 11 dages periode, men kan afvikles efter aftale og behov. Kurset består bl.a. i udviklingssamtaler, læsning, undervisning i dansk grammatik og stavning samt Lego Serious Play.

Derudover har Ordkløveriet muligheden for at lade deltagerne deltage i yderligere forløb, hvor de kan udvikle kompetencer gennem en række specialmoduler:

Modul 1: Mundtlig kommunikation
Modul 2: Læsning
Modul 3: Dansk grammatik og stavning
Modul 4: Dansk skrivning

Ordkløveriet har mulighed for at gennemføre kurset
– På den pågældende virksomheds adresse
– På Ordkløveriets eget kursuscenter i Holstebro
– Ved eksternt kursussted

Kurset skaber lyst til læring og motivation til nye udfordringer.